Băncile comerciale şi sistemului bancar al Republicii Moldova.

Sistemul bancar din Republica Moldova ca stat independent a început să prindă contur în 1993. Se compune din două niveluri: Banca Naţională a Moldovei şi băncile comerciale.

Banca Nationala se vor reglementa în zona de adecvare a capitalului de risc şi stabileşte cerinţele minime de capital pentru toate băncile comerciale înmatriculate în ţară. Capitalul băncilor moldoveneşti format în parte de la investitori pe piaţa internă şi fonduri din surse străine de investiţii. Cele mai multe bănci importante dinMoldova - cele patru fosta Banca de stat, privatizate în 1994-95. Cine va detine aproximativ 54% din activele bancare.

Sistemul bancar.

În 1991, conform legislaţiei a fost format un sistem bancar de două niveluri, în care Banca Naţională a Moldovei îndeplineşte funcţia de bancă centrală, dar nu este angajată în activitatea bancară comercială. În  iulie 1995 Parlamentul a adoptat două legi cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi instituţiile financiare.

Aceste legi includ elemente orientate spre întărirea rolului Băncii Naţionale în elaborarea şi implementarea politicii monetare şi valutare şi spre o activitate sigură şi durabilă a sistemului financiar.

Banca Naţională a Moldovei este responsabilă pentru autorizarea, reglementarea şi supravegherea activităţii instituţiilor financiare. Aceste funcţii se exercită luînd în consideraţie Principiile de bază ale Comitetului Basel pentru supravegherea bancară efectivă.

Autorizaţiile, inclusiv pentru tranzacţii cu cote substanţiale din capitalul băncilor, se eliberează numai dacă Banca Naţională a Moldovei este pe deplin convinsă că persoanele autorizate vor avea o situaţie financiară stabilă şi vor activa în conformitate cu cerinţele legale de prudenţă, inclusiv cerinţele aferente calificării, experienţei, reputaţiei administratorilor şi proprietarilor acestora.

Reglementarea prudenţială determină indicii maximi şi poziţiile, care urmează a fi respectate de bănci, cu privire la activele lor, activele ponderate la risc, elementele extrabilanţiere şi la diferite categorii de capital şi rezerve. Băncile sunt obligate să armonizeze termenele şi dobânzile la active şi pasive, să nu depăşească poziţiile neasigurate în valută străină, să menţină resursele lichide în limita exigenţelor raportate la valoarea activelor sau pasivelor.

Sistemele de control intern ale băncilor sunt îndreptate spre protejarea intereselor deponenţilor, acţionarilor şi a clientelei prin asigurarea respectării prevederilor legislaţiei în vigoare, reglementarea conflictelor de interese, asigurarea folosirii depline a veniturilor pentru sporirea profiturilor, efectuarea cheltuielilor autorizate conform destinaţiei, protejarea adecvată a activelor, înregistrarea corectă a obligaţiunilor şi limitarea riscurilor.

Respectarea de către bănci a cerinţelor prudenţiale, evaluarea riscurilor aferente activităţilor acestora se monitorizează atît la distanţă, cît şi pe teren. Legislaţia bancară acordă drepturi substanţiale Băncii Naţionale a Moldovei de a interveni în activitatea băncilor cu scopuri de remediere. 
Moneda naţională .

Unitatea monetară a Republicii Moldova este leul moldovenesc, care este unicul mijloc legal de plată pe teritoriul Republicii Moldova. Banca Naţională are dreptul exclusiv de a emite în circulaţie bancnote şi monede metalice de lei moldoveneşti. 
Politica monetară .

Banca Naţională a Moldovei stabileşte şi implementează politica monetară şi valutară în stat.

După aprobarea Legii nr. 191-XVI din 30.06.2006 cu privire la modificarea Legii nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei obiectivul fundamental este asigurarea si menţinerea stabilităţii preţurilor.

Totodată, fără prejudicierea obiectivului său fundamental, Banca Naţională promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.

Pentru realizarea obiectivului fundamental Banca Naţională a Moldovei utilizează tot spectrul de instrumente indirecte a politicii monetare şi valutare disponibile, inclusiv: vânzarea-cumpărarea HVS şi acordurile REPO - revers; facilităţile de lombard, rezervele obligatorii; ratele de bază ale BNM, emiterea Certificatelor Băncii Naţionale, acceptarea depozitelor de la bănci şi altele. 
Politica valutară .

Banca Naţională a Moldovei menţine regimul cursului de schimb valutar flotant şi stabileşte cursul oficial al leului moldovenesc în raport cu dolarul SUA în baza cursurilor valutare preponderente pe piaţa valutară internă.

În acest context, Banca Naţională a Moldovei îşi rezervă dreptul de a efectua intervenţii valutare în scopul de a atenua fluctuaţiile excesive ale cursului oficial şi completarea rezervelor valutare internaţionale. În calitate de instrumente ale politicii valutare utilizează intervenţii directe pe piaţa valutară internă, inclusiv tranzacţii forward, precum şi operaţiuni reversibile valutare de tip swap.

În cadrul implementării Politicii valutare Banca Naţională a Moldovei tinde spre menţinerea rezervelor valutare internaţionale la un nivel acceptabil pentru acoperirea a circa trei luni de import şi promovează o politica valutară prudentă, consecventă cu obiectivul fundamental de asigurare şi menţinere a stabilităţii preţurilor, de asemenea efectuează plasarea rezervelor internaţionale ale statului în instrumente investiţionale care corespund criteriilor de siguranţă şi lichiditate. 

Lista băncilor licenţiate din Republica Moldova:

 • Banca Comercială „COMERŢBANK” S.A.
 • BANCA COMERCIALĂ „BANCA SOCIALĂ” S.A.
 • Banca Comercială „VICTORIABANK” S.A.
 • Banca comercială „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A.
 • Banca Comercială „Moldindconbank” S.A.
 • Societatea pe Acţiuni Banca de Economii
 • Banca Comercială „EuroCreditBank” S.A.
 • Banca Comercială „UNIBANK S.A.
 • Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
 • Banca Comercială „ENERGBANK” S.A.
 • Banca Comercială „ProCredit Bank” S.A.
 • Banca Comercială Română Chişinău S.A.
 • Banca Comercială „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A.
 • Banca Comercială „MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale” S.A.

 

Denumirea băncii Banca Comercială „COMERŢBANK” S.A.

(B.C. „COMERŢBANK” S.A.)

Preşedinte Serghei Cartaşov

Vicepreşedinte Alexandru RADU

Telefon 0 22 839839

Fax 0 22 839840

Telex 163145 TRADE MD

SWIFT CMTB MD 2X

E-Mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

WWW http://www.comertbank.md

Adresa 2043, mun.Chişinău, str. Independenţei, 1/1, Republica Moldova

Data înscrierii în registrul băncilor autorizate 11.09.1991

 

Denumirea băncii BANCA COMERCIALĂ „BANCA SOCIALĂ” S.A.

(BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.)

Preşedinte Conform Hotărîrii Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.253 din 30.11.2014 drepturile și obligațiile Președintelui sunt exercitate de către administratorul special Matei Dohotaru

Vicepreşedinte Liudmila Matveeva, Svetlana Focșa – drepturile și obligațiile administratorilor sunt suspendate prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.253 din 30.11.2014 și exercitate de către administratorul special Matei Dohotaru

Telefon 0 22 22-14-94, 0 22 22-14-81

Fax 0 22 22-42-30

Telex 163265 BANSO MD

SWIFT BSOC MD 2X

E-Mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

WWW http://www.socbank.md

Adresa 2005, mun. Chişinău, str. G. Mitropolit Bănulescu-Bodoni 61, Republica Moldova

Data înscrierii în registrul băncilor autorizate 11.09.1991

 

Denumirea băncii Banca Comercială „VICTORIABANK” S.A.

(B.C. „VICTORIABANK” S.A.)

Preşedinte Natalia Politov-Cangaş

Vicepreşedinte Corneliu Ghimpu, Ludmila Vangheli, Elena Goncear

Telefon 0 22 57-61-00

Fax 0 22 23-45-33

Telex 163188 BCAVMD

SWIFT VICB MD 2X

E-Mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

WWW http://www.victoriabank.md

Adresa 2004, mun. Chişinău, str.31 August 1989, 141, Republica Moldova

Data înscrierii în registrul băncilor autorizate 12.09.1991

 

Denumirea băncii Banca comercială „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A.

(BC „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A.)

Preşedinte Serghei Cebotari

Vicepreşedinte Marcel Teleucă, Leonid Bejenari, Victor Iuraş, Oleg Paingu, Cristina Doroş

Telefon 0 22 22-27-70, 0 22 24-46-49

Fax 0 22 22-80-58

Telex 163263 AGRO MD

SWIFT AGRN MD 2X

E-Mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

WWW http://www.maib.md

Adresa 2006, mun. Chişinău, str.Cosmonauţilor 9, Republica Moldova

Data înscrierii în registrul băncilor autorizate 12.09.1991

 

Denumirea băncii Banca Comercială „Moldindconbank” S.A.

(BC „Moldindconbank” S.A.)

Preşedinte Leonid Talmaci

Vicepreşedinte Vitalie Groza, Alexandru Sveriniuc, Igor Stratan, Victor Domenti

Telefon 0 22 57-67-82

Fax 0 22 27-91-95

Telex 163228 Incon MD

SWIFT MOLD MD 2X

E-Mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

WWW http://www.moldindconbank.com/

Adresa 2012, mun. Chişinău, str.Armenească, 38, Republica Moldova

Data înscrierii în registrul băncilor autorizate 15.11.1991

 

Denumirea băncii Societatea pe Acţiuni Banca de Economii

(Banca de Economii S.A.)

Preşedinte Conform Hotărîrii Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.248 din 27.11.2014 drepturile și obligațiile Președintelui sunt exercitate de către administratorul special Ion Ropot

Vicepreşedinte Corina Burlacu, Sergiu Sahanovschi, Dmitrii Predius – drepturile și obligațiile administratorilor sunt suspendate prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.248 din 27.11.2014 și exercitate de către administratorul special Ion Ropot

Telefon 0 22 21-80-05

Fax 0 22 21-80-06

Telex 163275 BECO MD

SWIFT BECO MD 2X

E-Mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

WWW http://www.bem.md/

Adresa 2012, mun. Chişinău, str. Columna 115, Republica Moldova

Data înscrierii în registrul băncilor autorizate 08.04.1992

 

Denumirea băncii Banca Comercială „EuroCreditBank” S.A.

(BC „EuroCreditBank” S.A.)

Preşedinte Oleg Holban

Vicepreşedinte Iurie Cataraga, Dumitru Lupan

Telefon 0 22 50-01-01, 0 22 50-02-22

Fax 0 22 54-88-27

Telex 163278 ECBMD MD

SWIFT ECBMMD2X

E-Mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

WWW http://www.ecb.md

Adresa 2001, mun. Chişinău, str. Ismail 33, Republica Moldova

Data înscrierii în registrul băncilor autorizate 30.09.1992

 

Denumirea băncii Banca Comercială „UNIBANK” S.A.

(B.C. „UNIBANK” S.A.)

Preşedinte Dumitru Țugulschi - drepturile și obligațiile administratorului sunt suspendate prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.296 din 30.12.2014 și exercitate de către administratorul special Ruslan Grate

Vicepreşedinte Ghenadie Cernei, Victoria Hvorostovscaia – drepturile și obligațiile administratorilor sunt suspendate prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.296 din 30.12.2014 și exercitarea de către administratorul special Ruslan Grate

Telefon 0 22 25-38-01

Fax 0 22 22-05-30

Telex 163260 UNIP MD

SWIFT JSCUMD2X

E-Mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

WWW http://www.unibank.md

Adresa 2012, mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni 45, Republica Moldova

Data înscrierii în registrul băncilor autorizate 19.01.1993

 

Denumirea băncii „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

(„FinComBank” S.A.)

Preşedinte Victor Hvorostovschii

Vicepreşedinte Iurie Salamaha, Larisa Rudenco

Telefon 0 22 26-99-00

Fax 0 22 23-73-08

Telex 163294BFCMD

SWIFT FTMD MD 2X

E-Mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

WWW http://www.fincombank.com/

Adresa 2012, mun. Chişinău, str. Puşkin A. 26, Republica Moldova

Data înscrierii în registrul băncilor autorizate 01.07.1993

 

Denumirea băncii Banca Comercială „ENERGBANK” S.A.

(B.C. „ENERGBANK” S.A.)

Preşedinte Iurii Vasilachi

Vicepreşedinte Pavel Cuşnir

Telefon 0 22 54-43-77

Fax 0 22 85-80-80

Telex 163247 ENBNK MD

SWIFT ENEG MD 22

E-Mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

WWW http://www.energbank.com

Adresa 2001, mun. Chişinău, str. Tighina, 23/3, Republica Moldova

Data înscrierii în registrul băncilor autorizate 16.01.1997

 

Denumirea băncii Banca Comercială „ProCredit Bank” S.A.

(B.C. „ProCredit Bank” S.A.)

Preşedinte Vladislav Gârbu

Vicepreşedinte Evgenia Gashikulina, Natalia Osadcii, Serghei Ilin, Andrei Zainulin

Telefon 0 22 836401, 0 22 836404

Fax 0 22 273488

Telex

SWIFT PRCB MD 22

E-Mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

WWW http://www.procreditbank.md

Adresa 2012, mun. Chisinău, bd. Ştefan cel Mare si Sfînt, 65 of.901, Republica Moldova

Data înscrierii în registrul băncilor autorizate 17.12.2007

 

Denumirea băncii Banca Comercială Română Chişinău S.A.

(BCR Chişinău S.A)

Preşedinte Juan Luis Martin Ortigosa

Vicepreşedinte

Telefon 0 22 265000

Fax 0 22 265002

Telex 163160 BCRMD MD

SWIFT RNCB MD 2X

E-Mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

WWW http://www.bcr.md

Adresa 2005, mun. Chişinău, str. Puşkin A., 60/2, Republica Moldova

Data înscrierii în registrul băncilor autorizate 22.10.1998

 

Denumirea băncii Banca Comercială „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A.

(B.C. „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A.)

Preşedinte Lucio Luigi Gaita

Vicepreşedinte Alfredo Anzani, Vitalie Bucătaru

Telefon 0 22 301102

Fax 0 22 601611

Telex 163111 EXIM MD

SWIFT EXMM MD22

E-Mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

WWW http://www.eximbank.com/

Adresa 2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare si Sfînt, 171/1, Republica Moldova

Data înscrierii în registrul băncilor autorizate 29.04.1994

 

Denumirea băncii Banca Comercială „MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale” S.A.

(BC „MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale” S.A.)

Preşedinte Ridha Tekaїa

Vicepreşedinte Nicolae Dorin

Telefon 0 22 25 64 56

Fax 0 22 54-19-74

Telex 163152 GRANT MD

SWIFT MOBB MD 22

E-Mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

WWW http://www.mobiasbanca.md

Adresa 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 81a, Republica Moldova

Data înscrierii în registrul băncilor autorizate 12.09.1991

Search