Interebarile adresate frecvent referitor la regulile de trecere a frontierei de stat al Republicii Moldova.

Unde se permite traversarea frontierei?

Traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova este permisa numai prin punctele de trecere, fixate in acordurile internationale ale Republicii Moldova cu tarile vecine.

Prin care puncte de trecere poate traversa frontiera de stat cetateanul Republicii Moldova si prin care puncte de trecere pot traversa cetatenii altor state?

Pe sectorul frontierei de stat moldo-romane cetatenii Republicii Moldova, asemenea ca si ai Romaniei pot traversa frontiera de stat prin toate punctele de trecere amplasate pe acest sector.

Pe sectorul frontierei de stat moldo-ucrainene cetatenii Republicii Moldova, asemenea ca si ai Ucrainei pot traversa frontiera de stat prin toate punctele de trecere, conform „Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene si simplificarea formalitatilor de trecere a frontierei de catre cetatenii care locuiesc in raioanele de frontiera” din 11.03.1997

Cetatenii altor stat pot traversa frontiera de stat numai prin punctele de trecre deschise pentru traficul international.

Care sint documentele necesare pentru a traversa frontiera de stat?

Orice stat la traversarea frontierei este in drept sa solicite de la persoanele ce traverseaza frontiera de stat documentele necesare valabile pentru trecerea frontierei de stat conform legislatiei interne si acordurilor internationale. Lista documentelor necesare la diverse state difera, insa de regula toate statele solicita pasaportul pentru calatorii in strainatate si posesia vizei valabile (daca nu sunt alte acorduri privind scutirea regimului de viza). Se recomanda obtinerea vizei in ambasade sau institutii consulare corespunzatoare.

Ce documente sunt necesare la traversarea frontierei de catre minori? Au nevoie bunicii de procura pentru insotirea nepotilor (fara parinti)?

Minorii au dreptul de a iesi si de a intra in Republica Moldova numai insotiti de unul dintre reprezentantii lor legali sau de un insotitor, desemnat prin declaratie de catre reprezentantul legal a carui semnatura se legalizeaza notarial. In declaratie se indica scopul calatoriei, durata acesteia si tara de destinatie.

In cazul in care minorul pleaca sa se domicilieze in strainatate, este necesar consimtamintul, exprimat prin declaratie, al ambilor parinti ale caror semnaturi se legalizeaza notarial, iar in cazul altor reprezentanti legali - consimtamintul acestora, exprimat prin decizia autoritatii tutelare.

Persoanele care au incheiat casatorie legala pina la atingerea virstei de 18 ani pot iesi/intra in/din Republica Moldova fara declaratie de la reprezentantii lor legali.

Unde se poate primi viza?

Viza Republicii Moldova se elibereaza la oficiile consulare, precum si la ambasadele Republicii Moldova.

Cu ce state Republica Moldova are regim fara viza?

Republica Moldova are regim fara viza cu tarile CSI (cu exceptia Turcmenistanului), Coreea de Nord, Cuba, Mongolia, Vietnam, San Marino (doar cu scop turistic).

Cum trebuie de procedat in cazul pierderii documentelor in strainatate?

In cazul pierderii documentelor in strainatate, cetatenii Republicii Moldova sunt obligati in termeni restrinsi sa se adreseze in oficiile consulare sau in ambasadele Republicii Moldova din apropiere pentru obtinerea titlului de calatorie, iar in cazul lipsei acestora de adresat la organele de politie a statului dat.

Cum trebuie de procedat in cazul cind documentele sunt deteriorate (spalate cu imbracamintea, murdarite, rupte, etc.)?

Daca documentele au fost deteriorate pe teritoriul Republicii Moldova, cetatenii Republicii Moldova pot sa se adreseze la Ministerul Dezvoltarii Informationale sau la oficiile teritoriale pentru obtinerea noului document. Daca aceasta a avut loc in strainatate, este necesar de adresat in oficiile consulare sau ambasadele Republicii Moldova in strainatate, iar in cazul lipsei acestora de adresat la organele de politie a statului dat.

Ce se poate de întreprins în cazul în care documentele dispun de deteriorări mecanice (au fost spălate împreună cu alte haine, murdărite, rupte, etc.)?

În cazul în care cetăţenii Republicii Moldova şi-au deteriorat documentele de călătorie pe teritoriul Republicii Moldova, aceştea se vor adresa Ministerului Tehnologiilor Informaţionale sau subdiviziunilor teritoriale ale acestuia pentru obţinrea unui document nou. Dacă deteriorarea documentului de călătorie s-a produs în afara Republicii Moldova, atunci aceştea urmează să se adreseze la misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare şi, în absenţa lor, la organele de poliţie ale statului respectiv.

Unde are loc înregistrarea cetăţenilor străini care intră pe teritoriul Republicii Moldova ?

Evidenţa cetăţenilor străini şi apatrizilor care sosesc în Republica Moldova se efectuează la momentul trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova de către aceştea prin introducerea datelor de identificare a documentelor în Registrul de Stat al Populaţiei.

Permisiunea pentru şederea legală a cetăţenilor străini sau apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, pe o perioadă de 90 zile timp de şase luni, este prezentă în documentele naţionale de identificare a persoanei în formă de marcări corespunzătoare efectuate de către colaboratorii Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova prin care se atestă trecerea frontierei de stat.

Cetăţenii străini şi apatrizii care au şedere temporară legală în Republica Moldova sînt în drept să se afle pe teritoriul ţării pînă la 90 zile timp de 6 luni, începînd cu prima zi de la intrare în ţară sau cu altă perioadă indicată în viză, emisă de organele abilitate ale Republicii Moldova fără depăşirea termenului cu excepţia străinilor – deţinătorii buletinului de identitate pentru apatrizi sau persoane fără vize de reşedinţă.

Cetăţenii străini şi apatrizii care sosesc în Republica Moldova pe la sectorul frontierei de stat moldo-ucrainean, necontrolat de autorităţile moldovene, timp de 72 ore din momentul trecerii frontierei de stat a Ucrainei sînt obligaţi să anunţe despre sosirea sa la orice secţie (diviziune) de avidenţă şi documentare a populaţiei a Ministerului Tehnologiilor Informaţionale cu prezentarea documentului naţional de identitate, care permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova în scopul punerii la evidenţă.

Search