ÎNREGISTRAREA NAVELOR ÎN RM

Inregistrarea navelor in Registrul de Stat a navelor marine a RM este efectuata de Serviciul de Securitate a Navigatiei, care este în subordonarea Ministerului Transportului si Comunicatiilor a Republicii Moldova.

De ce este convenabil sa inregistrezi nava sub pavilionul RM?

 • Limitari pentru inregistrari, proceduri deosebite legate de vechimea navei, nu exista;
 • Inregistrarea vaselor fluviale si a celor fluvial-marine de orice vechime si tip;
 • Regim fiscal favorabil.

Posesorii navelor straine, care nu sunt inregistrate si nu isi desfasoara activitatea in Republica Moldova sunt considerati ca non-rezidenti, din punct de legislatia fiscala din Moldova, şi, respectiv,  in Republica Moldova reglementarile fiscale nu se refera la acestia. Prin urmare, cu exceptia taxelor de inregistrare si de reinnoire anuală, nici o alta taxa nu trebuie platita

Republica Moldova este membrul IMO si Comisiei Dunarene. Principalul act normativ al RM, care reglementeaza probleme de navigatie, este Codul Maritim Comercial (CMC al RM), Legea Nr 599-XIV de la 30 septembrie 1999, publicat (Monitorul Oficial Nr. 1-4 de la 11 ianuarie 2001).

In conformitate cu modificarile ce au avut loc in CMC al RM Legea Nr. 334-XV de la 24.07.2003, in Registrul de Stat a navelor marine a RM, pot sa fie inregistrate si sa primesca dreptul de navigare sub pavilionul RM, care apartin persoanelor fizice şi juridice, precum si rezidente, de asemenea persoanelor nerezidente, de asemenea navele exploatate de catre aceste persoane in baza contractelor de leasing si berboat-charter.

Proprietarii sau armatorii, care si-au inregistrat navele in Registrul de Stat de a navelor marine a RM, sunt eliberati de achitatrea taxelor si a taxelor vamale.

Dreptul de navigare sub pavilionul R.Moldova este oferit navelor, inregistrate in Registrul navelor şi:

 • se afla in proprietatea persoanelor fizice şi juridice din R.Moldova;
 • se afla in proprietatea persoanelor fizice si juridice straine;
 • sunt exploatate in baza contractelor de leasing si berboat-charter.

Nava primeste dreptul de navigare sub pavilionul R.Moldova in momentul inregistrarii ei in cadrul registrului sau in cartea navala.

Proprietarii navelor si persoanele care le inchiriaza, care au inregistrat navele sale in cadrul registrului, sunt eliberati de la achitarea taxelor şi a celor vamale in conformitate cu legislatia in vigoare.

Responsabilitatea pentru incalcarea actelor, care reglementeaza navigatia internationala, o poarta proprietarii navelor si cei care le-au luat cu chirie, ce le-au inregistrat in conformitate cu legislatia în vigoare.

Costul de inregistrare a navei în Republica Moldova este comparativ cu alte jurisdictii mai scazut. Taxele pentru inregistrarea navei in Republica Moldova la fel sunt la nivel mai jos de cit in alte jurisdictii.

Serviciul Securitatii de Stat a Navigatiei Republicii Moldova presteaza servicii de:

 • inregistrarea temporara a navelor in cadrul contractelor de leasing si berboat-charter;
 • excluderea temporara din Registru pe baza contractelor de leasing şi berboat-charter;
 • inregistrarea gajului;
 • eliberarea confirmarilor diplomelor pesonalului naval.

 

Republica Moldova recunoaşte pe deplin marile societati internationale de clasificare, care clasifica cele mai multe nave din lume:

IACS Members

 • ABS American Bureau of Shipping
 • BV Bureau Veritas
 • CCS China Classification Society
 • DNV     Det Norske Veritas
 • GL Germanischer Lloyd
 • KR Korean Register of Shipping
 • LR Lloyd's Register
 • NK Nippon Kaiji Kyokai
 • RINA Registro Italiano Navale
 • RS         Russian Maritime Register of Shipping
 • IRS Indian Register of Shipping

 

Non IACS Members

 • MBS Maritime Bureau of Shipping
 • ClassIBS Isthmus Bureau of Shipping, S.A.
 • BRS Bulgarian Register of Shipping
 • INSB International Naval Surveys Bureau SA - I.N.S.B.
 • HRS Hellenic Register of Shipping
 • CBS Cyprus Bureau of Shipping
 • ML Maritime Lloyd
 • ICS Class Intermaritime Certification Services, ICS Class
 • PRS Poland Register of Shipping
 • TL Turkish Lloyd, Turk Loydu
 • SRU Shipping Register of Ukraine
 • VRS Venezuelan Register of Shipping C.A.
 • INCLAMAR Inspeccion y Clasificacion Maritima
 • DBS Dromon Bureau of Shipping

SERVICII

ABONAMENT

Search