BORCLAR HUKUKU

Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları, kira hukuku ile ilgili her türlü davalar (tahliye davası, kira tespit davası,kira bedelinin artırımı davası,ödeme yeri belirlenmesi).

Menkul ve Gayrimenkul Hukuku(taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku), kamulaştırma davaları, kat mülkiyetineden doğan uyuşmazlıklar, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi:

  • Icra yargıcından alacakları toplamak;
  • Alacakları hacizile veya başka bir şekilde temit etmek;
  • Alacaklı olanın alacağını tatmin etmesine yariycak olan gayrimenkullerle ilgili kamulaştırıcı ticaret muamelerini bozmak, eğer ki bu alacaklının tatmin edilmemesi için bir engel gibi yaratılıyorsa, mesela tüm mülkiyetin fictiv satışı;
  • Icra prosedürünün durdurulması ve kesilmesi;
  • Icra ile aranan tutarın borç olmadığnı kanıtlayan tesbit talebnamesi hazırlamak.

FAALİYET ALANLARI

HUKUK HİZMETLERİ

Search