CEZA HUKUKU

Büromuz ekonomik suçlar, bilişim suçları ve iş kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerine hizmet vermektedir. Ekonomik suçlar kapsamında özellikle suç gelirlerinin aklanması, vergi ve eşya kaçakçılığı, gümrük mevzuatından kaynaklanan suçlar ile bankacılık, faktoring ve finansal kiralama mevzuatında yer alan suçlarla ilgili olarak çalışılmaktadır. Bilişim suçları kapsamında yapılan çalışmalara ise bilişim sistemleri aracılığı ile işlenen klasik suçlar ile bilişim sistemlerine ve verilere karşı işlenen suçlar dahil bulunmaktadır:

  • Ceza davalarında Moldova'da bulunan tüm mahkemelerin önünde temsilcilik;
  • Suç mağdurlarına yardım- Polislere, Savcılığa ve diğer makamlara şikayetname hazırlamak ve yollamak;
  • Ceza mahkemesi sürecinde suç madurları adından maddi tazminat için sivil talepler arzetmek;
  • Ceşitli suçlamalarda savunmak - kişiliye karşı işlenmiş suçlamalarda, uyuşturucu ve pornografiyle ilgili suçlamalarda, ulaşım ile ilgili suçlamalarda, sahiblik haklarının kanuna aykırı kullanımıyla ilgili suçlamalarda( hırsızlık).

FAALİYET ALANLARI

HUKUK HİZMETLERİ

Search