DAVA HUKUKU

Leonid Karagheaur Avukatlik Bürosu, müvekkillerine dava hizmetleri vermektedir. Moldovali, Türk ve yabancı şirketler ile kurumsal ve bireysel müvekkillerinin taraf oldukları uyuşmazlıkların gerek mahkemeler vasıtası ile gerekse danışmanlık hizmetleri ve müzakereler vasıtası ile çözümlenmesine yardımcı olmaktadır.

Leonid Karagheaur Avukatlik Bürosu'nun avukatları, müvekkillerini mahkemelerin ve temyiz makamlarının her derecesinde temsil etmektedir. Büromuz avukatları aşağıdaki hukuk dalları da dâhil olmak üzere geniş bir alanda uzman dava hizmeti sağlamaktadırlar.

 

Dava hizmetleri alanlarında sunulan hizmetler özellikle şunlardır:

 • Sirketler hukuku uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar;
 • Ticari sözleşmelerden kaynaklanan ulusal ve uluslar arası uyuşmazlıklar;
 • Gayrimenkul uyuşmazlıkları;
 • Sağlık Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar;
 • Aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar;
 • Kamu ihale mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar;
 • Fikri ve sınai mülkiyet hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar;
 • Ceza hukuku alanındaki uyuşmazlıklar;
 • Idare hukukunda iptal ve tam yargı davaları;
 • Iş hukukundan (İşçi-İşveren İlişkisi) kaynaklanan uyuşmazlıklar;
 • Icra ve iflas hukuku alanındaki uyuşmazlıklar;
 • Bilişim hukukunda tazminat ve ceza davaları;
 • Miras hukuku alanındaki uyuşmazlıklar;
 • Tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar;
 • Tazminat hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar;
 • Vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar.

FAALİYET ALANLARI

HUKUK HİZMETLERİ

Search