GUMRUK VE VERGI HUKUKU

Uluslararası girişimci/yatırımcılar tarafından yatırım yapılan ülkenin vergi mevzuatı ile ilgili hukuki bilgi temin etmek ve bu hukuki bilgilere göre hareket etmek oldukça önemlidir. Bu husus yerli yatırımcılar tarafından da oldukça önemlidir. Moldova’da son yıllarda yatırım yapılacak bölgeler vergi ve teşvik avantajları açısından bölgelere ayrılmış ve birçok yerli veya uluslararası girişimci yatırım öncesi bu vergi avantajları ve teşviklerinden haberdar olmadan yatırımını gerçekleştirmekte ve bu konuda birçok hak kaybına uğramaktadır.

Avukatlik Büromuz Moldovan Vergi Mevzuatı çerçevesinde ulusal ve uluslararası müvekkilleri için vergi avantajları, teşvikleri ile vergisel sorunların çözümünde destek olmaktadır.Avukatlik Büromuz bu çerçevede hem ulusal ve hem de uluslararası müvekkillerine her türlü türlü Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Damga Vergisi ve diğer bütün vergiler ile ilgili avantajlar ve ihtilaflar konusunda danışmanlık hizmeti vermekte çözüm yolları göstermekte, ihtilafın adli merciler nezdinde çözümü aşamasında ise vergi ihtilaflarının çözümü için idare ve mahkemeler karşısında müvekkillerini temsil etmektedir.

Uluslararası alım-satım sözleşmeleri, uluslararası teslim ve ödeme şekilleri, uluslararası taşımacılık, mal bedeli döviz hareketleri (kambiyo), ihraç kayıtlı alış ve satışlar ve yatırım teşvik rejimi, gümrük vergileriyle ilgili anlaşmazlıkların çözümü, muafiyetler ve Gümrük Kanunu kapsamında her tür danışmanlık hizmeti ile gümrük idareleri önünde temsil gibi hizmetler verilmektedir.

FAALİYET ALANLARI

HUKUK HİZMETLERİ

Search