IDARE HUKUKU

Özel ve tüzel kişilerin idare ile doğrudan veya dolaylı olarak kurmuş olduğu ilişkiler ve bu ilişkilerden doğan sonuçlar, kimi zaman kamu menfaatleri ile özel menfaatleri karşı karşıya getirmektedir. İdare tarafından alınan kararların, yapılan işlemlerin yahut gerçekleştirilen eylemlerin zaman zaman özel veya tüzel şahısların maddi menfaatlerine ters düşmesi sonucunda, söz konusu idari işlem veya eylemlere karşı, belirli hak düşürücü süreler aşılmaksızın dava açma gereği hissedilmektedir.

 

İdare Hukuku alanındaki çalışmalarımız şöyledir:

  • Idari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay’da açılacak;
  • Iptal Davaları;
  • Tam Yargı Davaları;
  • Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan ve itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi;
  • Kamulaştırma Davaları;
  • Imar Davaları;
  • Ihaleler konusunda hukuki danışmanlık ve davalarda vekalet;
  • Ve diğer hukuki konularda destek sağlamak.

FAALİYET ALANLARI

HUKUK HİZMETLERİ

Search