Procedura de deschidere a unei filiale a unei companii străine în Republica Moldova

Conform articolului 15 din Legea nr. 1265-XIV din 5 octombrie 2000 privind înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor de stat, procedura de înregistrare a sucursalelor și reprezentanțelor întreprinderilor este similară procedurii de înregistrare a întreprinderilor și se desfășoară în conformitate cu legislația actuală a Republicii Moldova.

Conform articolului 11 din această lege, se înregistrează următoarele documente pentru înregistrarea unităților:

Cerere de cameră aprobată
decizia privind înființarea și Regulamentul privind sucursala sau reprezentanța;
cartea de identitate a administratorului sucursalei, ordinul de numire și împuternicirea de a-și reprezenta interesele, precum și certificatul de înregistrare a întreprinderii și documentele constitutive ale acesteia;
un document care confirmă faptul că fondatorii aduc contribuții la capitalul charter al întreprinderii în suma și în termenul prevăzut de lege;
dovada taxei de înregistrare;
un document emis de autoritatea fiscală teritorială care confirmă faptul că fondatorii unei întreprinderi sau organizații nu au datorii la bugetul public național.
Sucursale și reprezentanțe ale întreprinderilor nerezidente

În cazul în care întreprinderea care stabilește reprezentanța sau sucursala nu este rezidentă în Republica Moldova, a depus suplimentar:

extras din registrul comercial național al țării de origine;
certificatul de înregistrare a unei întreprinderi străine;
documente constitutive ale unei întreprinderi străine;
certificatul de solvabilitate al unei întreprinderi străine eliberat de banca de deservire.
Birourile reprezentative ale întreprinderilor nerezidente sunt înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislația în vigoare, fără dreptul unei entități juridice și fără dreptul de a desfășura activități comerciale.
Sucursalele întreprinderilor nerezidente stabilite pe teritoriul Republicii Moldova au statutul de întreprindere deținută integral de investitori străini de la data înregistrării.
În acest sens, Legea nr. 88-XIV din 18 martie 2004 privind investițiile în întreprinderi stabilește o serie de elemente specifice diviziunilor întreprinderilor nerezidente:

Hotărârea Guvernului nr. 926 din 12 iulie 2002 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile plătite furnizate de Camera de înregistrare de stat a Ministerului Dezvoltării Informațiilor” stabilește taxa care trebuie plătită în contul Camerei de înregistrare a statului pentru a înregistra o sucursală sau reprezentanță. Drept urmare, taxa va varia de la 693 lei pentru înregistrarea unității în modul normal (10 zile de la data acceptării cererii) la 1051 lei pentru înregistrare în regim de urgență – în termen de 1 zi.


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'astra_change_next_prev_text' not found or invalid function name in /home/avocatlk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287