A.H.İ.M

Moldovan Hukuku’nda kanun yollarının tüketilmesinin ardından A.H.İ.M’ne bireysel başvuruda bulunmakta hukuki menfaati olduğunu düşündüğümüz müvekkillerimiz için bu konuda ön çalışma hazırlamak, başvuruda bulunmak ve başvuru sürecini takip etmekteyiz:

  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bir başvurunun incelenme süreci (şema);
  • Avrupa insan haklari mahkemesinde dosya veya basvuru sorgulama;
  • Avrupa insane haklari mahkemesi basvurularinda dikkat edilecek hususlar;
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı ile İlgili genel kurullar;
  • Bireysel Başvuru Kabul Edilebilirlik Şartları;
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Soru – Cevap);
  • Cezai Alanda Kişiye Yöneltilen Suçlama” Kavramı;
  • Avrupa insane haklari sozlesmesi.