MEDENI HUKUK

Söz konusu kişilik haklarının yasalar çerçevesinde savunulması ve korunması her alanda biz avukatların işidir. Kişilerin medeni ilişkilerini, mülkiyet ilişkilerini hak ve borçlarını düzenleyen hukuk dalıdır:

  • Tapu iptali ve tescil davaları;
  • Suf’a davaları;
  • Men’i müdahale davaları;
  • Ecri misil davaları;
  • Muvazaa nedeni ile tapu iptal davaları;
  • Geçit hakkı davaları;
  • Tespit davaları;
  • Izale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi davaları);
  • Menkul yada gayri menkul kira sözleşmesinden doğan davalar;
  • Diğer taşınmaz hukuku davaları.