DENIZ TICARET HUKUKU

Deniz Ticaret hukuku ağırlıklı olarak kompleks hukuk kuralları ve uygulamalarını içerdiği gibi, doğru zamanda gereken hamleleri yapmak oldukça kritik bir önem arzeder. Biz bu bağlamda müvekkillerimizin ihtiyaçlarını anlıyor ve kendilerine hızlı ve proaktif çözümler sunmayı amaçlıyoruz:

 • Gemi bağlama ve kurtarma aşamalarında;
 • Ihtiyati tedbir gerektiren hallerd;
 • Kargo ve Charterparty ile ilgili davalarda;
 • Mesuliyet sigortacıları ile ilgili konularda;
 • Catma ve Kurtarma;
 • Yük taşıması esnası ve sonrasında doğan problemlerde;
 • Yolculuk esnasında oluşan zarar hallerinde taraf temsilini gerçekleştiriyoruz;
 • Ayrıca, gemi alım satım sözleşmeleri hazırlanmas;
 • Gemi kiralama ve finansman;
 • Gemi tescili;
 • Closing aşamasında tarafın temsili;
 • Gemi inşaası sözleşmeleri ile;
 • Yat inşaası ve satışı sözleşmeleri düzenlenmesi;
 • Deniz hukukunu ilgilendirir diğer sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması;
 • Deniz Sigorta Hukuku alanlarında da hukuki hizmet sunmakta ve tavsiyelerde bulunmaktayız;
 • Uluslararası deniz ticareti hukuku, deniz ticareti davaları ve tahkimleri;
 • Gemi nakliyat belgeleri, gemi kiralama, kargo taşımacılığına ilişkin tazminat talepleri;
 • Deniz Ticareti sözleşmeleri ve sözleşmelerden kaynaklı ihtilafların çözümü;
 • Deniz kazaları sonucu oluşacak ihtilaflar noktasında her tür hukuksal destek.