Türkiye Moldova’nın en önemli ticaret ortaklarından birisidir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, başlangıçta bavul ticareti ile girilen Moldova piyasasında, Moldova kaynaklı ucuz ürün talebinin görece kalitesiz mallarla karşılanmış olması nedeniyle, Türk malı imajı olumsuz olarak yerleşmiştir. […]

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI Anlaşmanın İmza Tarihi : 25/06/1998 Resmi Gazete Tarihi : 25/07/2000 Resmi Gazete No :

Yabancı sermayeli işletmelerin tescil başvurusunda, aşağıda sıralanan belgeler talep edilmektedir. Söz konusu belgeler iki nüsha halinde olmalı, yeminli tercüme ofisleri vasıtasıyla Moldovan diline (Romenceye) tercüme edilen ve noter tarafından onaylanan belgeler ilgili Kaymakamlık ve Valiliklerde