IS HUKUKU

Avukatlik Büromuzun iş hukuku alanında uzman avukatları, iş mahkemeleri önüne getirilen iddialara ilişkin davalarda gerçek ve tüzel kişileri temsil etmektedir. İşveren ve işçiler için hizmet sözleşmeleri hazırlanmakta, işçi-işveren arasında doğan uyuşmazlıklara ilişkin olarak arabuluculuk hizmeti verilmektedir.

İş Hukukundaki düzenlemeleri kavrayabilmek gerek işçi gerekse de işveren açısından son derece mühimdir. Haklarınızı bilerek hareket etmek sizi daima avantajlı kılar.

Biz bu alanda:
  • Hizmet akdinin feshi;
  • Kıdem Tazminatı;
  • Iş Kazaları – Meslek Hastaları gibi konularda İş Mahkemeleri huzurunda tarafınızın temsili;
  • Işçi-İşveren sözleşmelerinin hazırlanması;
  • Iş yerinde taciz;
  • Genel güvenlik kuralları ve düzenlemeleri vb. konularda hukuki tavsiyelerde bulunuyoruz.