Drept Civil

In materia dreptului civil, biroul avocatului “Leonid Karagheaur” are o experienta solida formata prin practica judiciara in instantele de judecata, cat si prin oferirea consultatiei juridice privind o serie larga de probleme cu care s-au confruntat clientii nostri, dreptul civil fiind un domeniu foarte vast.

Biroul avocatului " Leonid Karagheaur" ofera servicii juridice calificate, indiferent de etapa procesului civil, si anume:

 • Asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită;

 • Asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;

 • Asistenta in cadrul negocierilor;

 • Activități specifice, prevăzute de legislationlația în vigoare pentru recuperarea creanțelor;

 • Asistență juridică și reprezentare a persoanelor fizice și juridice în faza de executare silită;

 • Mediere conflicte de orice natură și conciliere conform procedurilor în vigoare;

 • Asistență juridică și reprezentare în cadrul oricărui tip de negociere de natură civilă.

 • Asistenta si reprezentare in litigii civile de orice natura;

 • Redactarea si introducerea actiunilor civile in fata instantelor de judecata;

 • Consultanta juridica cu privire la aplicarea legii civile;

 • Asistenta si reprezentare in materia revendicarilor imobiliare (revendicare teren sau constructie);

 • Cat si acţiuni în delimitarea terenului, uzucapiune, accesiune, ieşiri din indiviziune;

 • Redactarea, modificarea, negocierea si incetarea contractelor civile;

 • Succesiuni si partaje averii;

 • Asistență juridică și reprezentare în fața oricăror organisme naționale cu activitate jurisdicțională.