Băncile comerciale și sistemul bancar al Republicii Moldova

Sistemul bancar din Moldova ca stat independent a început să se contureze în 1993. Este format din două niveluri: Banca Națională a Moldovei și băncile comerciale.

Banca Națională reglementează adecvarea capitalului și riscul, stabilește cerințele minime de capital pentru toate băncile comerciale înregistrate în țară. Capitalul băncilor moldovenești este format parțial din fonduri interne ale investitorilor și din surse străine de investiții. Cele mai mari bănci din Moldova sunt cele patru foste bănci de stat privatizate în 1994-95, care dețin aproximativ 54% din activele bancare.

Băncile comerciale din Moldova:

Banca Comercială Română
Banca de economii
Banca socială
Comerțbank
Energbank
EuroCreditBank
Eximbank
Fincombank
InvestPrivatBank (lichidat și achiziționat de Banca de Economii)
Mobiasbanka
Moldinconbank
Moldova Agroindbank
ProCredit
Unibank
Universalbank
Victoriabank
Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei este banca centrală a Republicii Moldova și servește ca entitate juridică publică autonomă responsabilă de Parlament. Principalul obiectiv al Băncii Naționale a Moldovei este menținerea și asigurarea stabilității prețurilor. Pe lângă obiectivul său principal, Banca Națională promovează și menține un sistem financiar bazat pe principiile pieței și susține politica economică generală a statului.

Banca Națională cooperează cu Guvernul în vederea punerii în aplicare a directivelor sale și, în conformitate cu legea, ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestei cooperări. Banca Națională informează periodic publicul despre rezultatele analizei macroeconomice, evoluția pieței financiare și informații statistice, inclusiv cu privire la oferta de bani, la emiterea de împrumuturi, la balanța de plăți și la situația pe piața valutară.

Banca Națională nu a fost înregistrată nici în Registrul de stat al întreprinderilor, nici în Registrul de stat al organizațiilor.

Banca Națională este independentă în îndeplinirea funcțiilor sale stabilite în Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, nu aplică și nu primește, potrivit aceleiași legi, recomandări din partea autorităților, precum și din partea altor instituții publice.

Pentru a-și îndeplini funcțiile, Banca Națională are dreptul să ia decizii, să aprobe regulamente, instrucțiuni și ordonanțe. Actele normative ale Băncii Naționale, cu caracter obligatoriu pentru instituțiile financiare și alte persoane juridice și persoane fizice, sunt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare în ziua publicării sau la o altă dată prevăzută în text, cu condiția ca publicul să fie informat.

Sistem bancar

În 1991, conform legislației, a fost creat un sistem bancar pe două niveluri în care Banca Națională a Moldovei funcționează ca o bancă centrală, dar care nu este implicată în activități bancare comerciale. În iunie și iulie 1995, Parlamentul a adoptat 2 legi privind Banca Națională a Moldovei și instituțiile financiare.

Aceste legi includ elemente care vizează consolidarea rolului Băncii Naționale în dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor monetare și valutare și funcționarea sigură și solidă a sistemului financiar.

Banca Națională a Moldovei este responsabilă pentru autorizarea, reglementarea și supravegherea activităților instituțiilor financiare. Aceste funcții sunt îndeplinite ținând cont de Principiile de bază ale Comitetului de la Basel privind supravegherea bancară eficientă.

Licențele, inclusiv pentru tranzacțiile cu acțiuni semnificative în capitalul băncilor, sunt emise numai dacă Banca Națională a Moldovei este pe deplin încrezătoare că persoanele autorizate vor avea o situație financiară stabilă și vor acționa în conformitate cu cerințele prudențiale legale, inclusiv cerințele privind calificări, experiență, reputația administratorilor și a proprietarilor acestora.

Reglementarea prudențială determină indicatorii și pozițiile maxime pe care trebuie să le respecte băncile în ceea ce privește activele lor, activele sensibile la riscuri, elementele extrabugetare și diverse categorii de capital și rezerve. Băncile sunt obligate să adapteze termenii și interesul asupra activelor și pasivelor, să nu depășească pozițiile negarantate în valută, să mențină resursele lichide în cadrul cerințelor în raport cu volumul activelor sau pasivelor.

Sistemele de control intern ale băncilor au drept scop protejarea intereselor deponenților, acționarilor și clienților prin asigurarea respectării legilor aplicabile, reglementarea conflictelor de interese, asigurarea utilizării complete a veniturilor pentru creșterea profiturilor, cheltuielilor autorizate în acest scop, protecția adecvată a activelor, înregistrarea corespunzătoare a obligațiilor și limitarea riscurilor.

Respectarea cerințelor prudențiale ale băncilor, evaluarea riscurilor inerente activităților lor este supusă monitorizării, atât la distanță, cât și pe teren. Legislația bancară oferă drepturi substanțiale Băncii Naționale a Moldovei de a interveni în activitățile băncilor pentru a o îmbunătăți.


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'astra_change_next_prev_text' not found or invalid function name in /home/avocatlk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287